top of page

נזקים לתינוק

עורך דין לתביעת רשלנות רפואית בשל נזקים לתינוק בהריון ובלידה

רשלנות בהריון ובלידה עלולה לגרום לנזקים חמורים ובלתי הפיכים לתינוק או לתינוקת. המזל הטוב, הופך לקושי מתמשך לתינוק, להורים, למשפחה ולסביבה הקרובה. צוות משרדינו ועו"ד ויינברג מומחים בתביעות של רשלנות רפואית ובהוכחת הנזק שנגרם לתינוק.

פגיעות לדוגמה לתביעת רשלנות בשל נזק לתינוק או לתינוקת

  • במקרה של מוות@ מכל סיבה כולל התאבדות, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפטרים עשו את ביטוח החיים@ 

  • במקרה של פגיעה ביכולת הפרנסה, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח אובדן כושר עבודה@. 

  • במקרה של תאונת דרכים עם אוטו או אופנוע, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח החובה. 

  • במקרה של רשלנות רפואית@ בכל טיפול רפואי ובפרט בהריון ובלידה, נגיש תביעה לקופת החולים, לבית החולים או לחברת הביטוח של הצוות הרפואי.

תסמונת קבוקי ורשלנות רפואית

תסמונת קבוקי (Kabuki syndrome), היא תסמונת נדירה שבה מופיעים כמה מומים מולדים בשילוב פגיעה ביכולת האינטלקטואלית. לילדים הסובלים מתסמונת קבוקי מראה פנים מיוחד. הם סובלים מבעיות גדילה, מבעיות בשלד ובמבנה החניכיים, מגמישות יתר במפרקים, מנטייה לדלקות אוזניים, ממומים בלב, מבעיות במערכת השן ובכליות, מבקע בסרעפת, מפרכוסים, מבעיות במערכת העיכול ועוד.

< להבין יותר

פטירת תינוק – מות תינוק בשל רשלנות רפואית

ישנן סיבות רבות שבגללן תינוקות עלולים למות לאחר הלידה. כדי שמות התינוק יוגדר כרשלנות רפואית, יש צורך להוכיח שמות התינוק נגרם בשל חוסר זהירות של הצוות הרפואי שלא נהג בסטנדרט הרפואי המקובל.

< להבין יותר

שיתוק על שם ארב ורשלנות רפואית

שיתוק על שם ארב (Erb’s palsy) היא פגיעה הנגרמת לתינוק במהלך הלידה, שלרוב נובעת מרשלנות רפואית. הפגיעה לרוב באזור מקלעת הזרוע, עלולה לגרום לחולשה בשרירים ועד לשיתוק של הזרוע. הפגיעה בחוליות C5 6C נגרמת במהלך משיכת העובר מתעלת הלידה, כאשר משקלו גבוה מידי או כאשר קיים קושי אחר להוציאו.

< להבין יותר

תסמונת רגל קלוטה ורשלנות רפואית

תסמונת רגל קלוטה (club foot), היא עיוות מולד אורטופדי הנפוצה בעיקר אצל תינוקות ממין זכר, הגורמת לכפות הרגליים להיות "עקומות" וליטות לצדדים (פנימה או החוצה).

< להבין יותר
bottom of page