top of page

רשלנות טרום הריון

עורך דין מומחה ברשלנות בבדיקות גנטיות – אם יש ספק אין ספק

נהוג לבצע בדיקות גנטיות עוד לפני הכניסה להריון, כדי לזהות מראש פגמים גנטיים. הערכה גנטית שגויה, עלולה לשנות את חייהם של התינוק שיוולד, של הוריו ושל כל סביבתו. רשלנות רפואית בבדיקות גנטיות עלולה להיגרם לדוגמה כאשר הרופאים התרשלו ולא הסבירו על הפגם הגנטי, לא הפנו לבדיקות נוספות וממקדות יותר ולא התריעו שיש ספק.

פגיעות לדוגמה בשל רשלנות בבדיקות הגנטיות לפני ההריון

  • במקרה של מוות@ מכל סיבה כולל התאבדות, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפטרים עשו את ביטוח החיים@ 

  • במקרה של פגיעה ביכולת הפרנסה, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח אובדן כושר עבודה@. 

  • במקרה של תאונת דרכים עם אוטו או אופנוע, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח החובה. 

  • במקרה של רשלנות רפואית@ בכל טיפול רפואי ובפרט בהריון ובלידה, נגיש תביעה לקופת החולים, לבית החולים או לחברת הביטוח של הצוות הרפואי.

רשלנות רפואית בבדיקות גנטיות לפני ההריון

רשלנות רפואית בשלב הבדיקות הגנטיות עלולה להגרם בשל אי-גילוי או חוסר אבחון של המצבים הבאים: מומים בעובר, איקס שביר, טיי זקס, תסמונות גנטיות, תסמונת דאון, סיסטיק פברוזיס.

< להבין יותר

הולדה בעוולה

תביעה של הולדה בעוולה (wrongful birth) היא תביעה כנגד רשלנות רפואית, של לידת עובר עם מומים מולדים חמורים, שאפשר היה ל"חסוך" את סיבלו אם לא היה נולד. העוולה שאם התינוק לא היה נולד היה נחסך נזק ליולדת, להורים ולתינוק. במצב זה בעצם התינוק או ההורים תובעים בשל חיים בעוולה (wrongful life).

< להבין יותר
bottom of page