top of page

תביעה למשרד הביטחון

עורך דין לתביעת אחוזי נכות ממשרד הביטחון קצין תגמולים עבור נכי צה"ל

משרדינו מתמחה בתביעות מורכבות מול משרד הביטחון במקרים של: פציעה חמורה, פגיעה קשה, נכות או תאונת דרכים במהלך השירות הצבאי . בעצם כל פגיעה במהלך השירות הצבאי - סדיר, קבע או מילואים, כולל הפגיעות ותאונות הדרכים בדרך מהבית לצבא ולהפך, הגוף המבטח הוא משרד הביטחון ולא חברות הביטוח, גם אם התובעים הם כבר אזרחים. במצבים אלו נגיש תביעה להכרה באחוזי נכות ממשרד הביטחון (משהב"ט), אגף השיקום, קצין תגמולים.

תביעות לדוגמה למשרד הביטחון

  • במקרה של מוות@ מכל סיבה כולל התאבדות, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפטרים עשו את ביטוח החיים@ 

  • במקרה של פגיעה ביכולת הפרנסה, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח אובדן כושר עבודה@. 

  • במקרה של תאונת דרכים עם אוטו או אופנוע, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח החובה. 

  • במקרה של רשלנות רפואית@ בכל טיפול רפואי ובפרט בהריון ובלידה, נגיש תביעה לקופת החולים, לבית החולים או לחברת הביטוח של הצוות הרפואי.

תביעה למשרד הביטחון בשל פגיעות חמורות

תביעות בדיני צבא וביטחון נחלקות לשני סוגים: תביעות בשל חבלה ותביעות בשל מחלה. עורך דין ויינברג וצוות המשרד מטפלים בזכויות נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה; הכרה כנכה צה"ל, פעולות איבה וטרור; וטיפול בדיני צבא וביטחון. המשרד מתמחה בתביעות בשל פגיעות קשות שהתרחשו במסגרת הצבא.

< להבין יותר
bottom of page