top of page

פגיעות ניורולוגיות

תביעת נזיקין בשל פגיעה נוירולוגית בעמוד השדרה או במוח בשל תאונת דרכים תאונת עבודה או רשלנות רפואית

הולדה בעוולה

תביעה של הולדה בעוולה (wrongful birth) היא תביעה כנגד רשלנות רפואית, של לידת עובר עם מומים מולדים חמורים, שאפשר היה ל"חסוך" את סיבלו אם לא היה נולד. העוולה שאם התינוק לא היה נולד היה נחסך נזק ליולדת, להורים ולתינוק. במצב זה בעצם התינוק או ההורים תובעים בשל חיים בעוולה (wrongful life).

עורך דין מומלץ לתביעה בשל הולדה בעוולה

תביעה של הולדה בעוולה (wrongful birth) היא תביעה כנגד רשלנות רפואית, של לידת עובר עם מומים מולדים חמורים, שאפשר היה ל"חסוך" את סיבלו אם לא היה נולד. העוולה שאם התינוק לא היה נולד היה נחסך נזק ליולדת, להורים ולתינוק. במצב זה בעצם התינוק או ההורים תובעים בשל חיים בעוולה (wrongful life).

העוולה יכולה הייתה להתרחש בייעוץ גנטי לפני הכניסה להריון, או באי-אבחון תסמונות או מומים חמורים בהריון. תביעה בגין הולדה בעוולה מופנית ע"י הקטין או הוריו כנגד הרופא, היועץ הגנטי, או המומחה.

שני סוגים של תביעות רשלנות רפואית של הולדה בעוולה:

תביעת רשלנות בשם הילד כנגד הולדתו – הילד בעצם תובע, שללא הרשלנות לא היה נולד וכך היה נחסך ממנו כל הסבל. תביעה בשם הילד הניזוק ידועה בפסק הדין של זייצוב.

תביעת רשלנות בשם העובר / ההורים – העובר הוא לכאורה התובע בגין רשלנות כלפיו. תביעת הרשלנות יכולה להיות בדומה לסיבות לרשלנות בהריון ובלידה כמו לדוגמה מתן תרופות, אי ביצוע בדיקות, רשלנות של נהג שפגע באם ההרה ובעובר ועוד מצבים

עורך דין דור ויינברג, מומחה תביעת רשלנות רפואית בבדיקות גנטיות, במחלות תורשתיות ובמומים מולדים – יבטיח שתקבלו את מקסימום הפיצוי המגיע לכם לכל החיים.

bottom of page