top of page

פגיעות ניורולוגיות

תביעת נזיקין בשל פגיעה נוירולוגית בעמוד השדרה או במוח בשל תאונת דרכים תאונת עבודה או רשלנות רפואית

קיבוע עמוד שידרה

ישנן פגיעות מסויימות של עמוד השדרה, שהטיפול הרפואי מחייב קיבוע של עמוד השדרה. מיקום הפגיעה בחוליות הגב העליון או התחתון וזווית הפגיעה משפיעים על הגבלת התנועה ובהתאם מוגשת התביעה לאחוזי הנכות.

עורך דין מומלץ לתביעה בשל קיבוע עמוד שידרה

איך מיקום הפגיעה בעמוד השידרה משפיע על אחוזי הנחות?

  • קיבוע עמוד שדרה בצוואר (חוליות C) - במקרה של זוית פגיעה יחסית  "נוחה", ניתן להגיע ל-30% נכות, ואילו נכות בזוית לא נוחה תאפשר לקבל עד 50%.

  • קיבוע עמוד שדרה בגב (חוליות D) - במקרה של קיבוע בזוית פגיעה יחסית "נוחה", ניתן לקבל עד 10% נכות, ואילו נכות בזוית לא נוחה תאפשר לקבל עד 30% נכות.

  • קיבוע עמוד שדה באזור המותן – קיבוע מותני מזכה באחוזי נכות גבוהים יותר מקיבוע גבי. קיבוע בזוית יחסית נוחה יגיע עד 30% ובזוית קשה עם הפרעה בולטת ביציבה ניתן לקבל עד 50% נכות.

  • קיבוע מוחלט של כל עמוד השדרה – במקרה של קיבוע בזוית יחסית נוחה ניתן לקבל עד 60% נכות, ואילו בזוית שאינה נוחה ניתן לתבוע עד 100% נכות גם אם יש תנועה קלה יחסית של הצוואר.

  • נכות זמנית – אחוזי נכות זמניים ניתנים בדרך כלל עד שמתברר ומתייצב הנזק והפגיעה התפקודית לאחר הניתוח. ישנם מצבים מיוחדים שגם בתקופה זו ניתן לתבוע מאה אחוזי נכות.

במקרה של קיבוע עמוד שדרה נדרשת מקצועיות משפטית ושילוב חוות דעת רפואיות, כדי למקסם את אחוזי הנכות והפיצוי.

bottom of page