top of page

פגיעות ניורולוגיות

תביעת נזיקין בשל פגיעה נוירולוגית בעמוד השדרה או במוח בשל תאונת דרכים תאונת עבודה או רשלנות רפואית

תביעה כנגד ביטוח חיים בשל מוות

המטרה של ביטוח חיים לבטח את בני המשפחה (המוטבים בפוליסה) במקרים שהמבוטחים עצמם ימותו חס וחלילה. תגמולי הביטוח אמורים להתקבל כביטחון לאחר שהמבוטחים כבר לא יהיו בחיים.

עורך דין מומלץ לתביעה בשל תביעה כנגד ביטוח חיים בשל מוות

למה צריך עורך דין כדי לתבוע את הכסף מחברת הביטוח?

חברות הביטוח ישאפו לדחות ולהפחית בתשלומי הפיצויים של ביטוח החיים, בטענות שונות. לרוב חברות הביטוח יטענו שהמבוטחים לא זכאים לפיצוי הכספי, כי לא דיווחו בחייהם באופן מלא על מצבם הרפואי כדי להקטין את הפרמיה. חברות הביטוח יתעקשו לקשר בין "הפרטים שהוחרגו" לסיבת המוות וכך "יחמקו" מתשלום הכיסוי הביטוחי.

עורך דין מנוסה בתביעות ביטוח חיים ידע לתבוע מחברת הביטוח את מלוא התשלום המגיע למוטבים, לכל השנים כפי שהוגדר בפוליסה.

לא נוכל להחזיר את היקרים לכם, אך נדאג שתקבלו את כל הכסף שהם ייעדו עבורכם. אל תתפשרו ותקבלו את הסכום המופחת שחברות הביטוח מציעות.

bottom of page