top of page

פגיעות ניורולוגיות

תביעת נזיקין בשל פגיעה נוירולוגית בעמוד השדרה או במוח בשל תאונת דרכים תאונת עבודה או רשלנות רפואית

תביעה כנגד חברת הביטוח בשל אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה בא להגן על העובדים ועל בני משפחותיהם ממצבים של פגיעה ביכולת העבודה והפרנסה. כל פוליסת ביטוח מגדירה באופן קצת שונה את התנאים לקבל הפיצוי.
עורך דין מומלץ לתביעה בשל תביעה כנגד חברת הביטוח בשל אובדן כושר עבודה

לדוגמה יש הבדל בין אובדן כללי של כושר עבודה (העדר יכולת לעבוד בכל עבודה) לבין אובדן כושר עבודה ספציפי (העדר יכולת לעבוד בעיסוק של המבוטחים).


איך לתבוע את הזכויות בשל אובדן כושר עבודה?

פעמים רבות חברות הביטוח מנסות ל"התנער" מתשלום התגמול עבור אובדן כושר עבודה. במקרים אלו חשוב שעורך דין המנוסה בתביעת אובדן כושר עבודה יבחן את הנושא.

במקרה שחברת הביטוח דחתה את הזכאות שלכם לקבלת תגמולים, מומלץ לערב עורך דין מומחה שידאג למיצוי זכויותיכם.

bottom of page