top of page

פגיעות ניורולוגיות

תביעת נזיקין בשל פגיעה נוירולוגית בעמוד השדרה או במוח בשל תאונת דרכים תאונת עבודה או רשלנות רפואית

עורך דין דור ויינברג מומחה בתביעות נזיקין בשל פגיעות נוירולוגיות בעמוד השדרה ובמוח.

תביעה כנגד חברת הביטוח בשל אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה בא להגן על העובדים ועל בני משפחותיהם ממצבים של פגיעה ביכולת העבודה והפרנסה. כל פוליסת ביטוח מגדירה באופן קצת שונה את התנאים לקבל הפיצוי.
עורך דין מומלץ לתביעה בשל תביעה כנגד חברת הביטוח בשל אובדן כושר עבודה

לדוגמה יש הבדל בין אובדן כללי של כושר עבודה (העדר יכולת לעבוד בכל עבודה) לבין אובדן כושר עבודה ספציפי (העדר יכולת לעבוד בעיסוק של המבוטחים).


איך לתבוע את הזכויות בשל אובדן כושר עבודה?

פעמים רבות חברות הביטוח מנסות ל"התנער" מתשלום התגמול עבור אובדן כושר עבודה. במקרים אלו חשוב שעורך דין המנוסה בתביעת אובדן כושר עבודה יבחן את הנושא.

במקרה שחברת הביטוח דחתה את הזכאות שלכם לקבלת תגמולים, מומלץ לערב עורך דין מומחה שידאג למיצוי זכויותיכם.

bottom of page