top of page

פגיעות ניורולוגיות

תביעת נזיקין בשל פגיעה נוירולוגית בעמוד השדרה או במוח בשל תאונת דרכים תאונת עבודה או רשלנות רפואית

תביעה למשרד הביטחון בשל פגיעות חמורות

תביעות בדיני צבא וביטחון נחלקות לשני סוגים: תביעות בשל חבלה ותביעות בשל מחלה. עורך דין ויינברג וצוות המשרד מטפלים בזכויות נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה; הכרה כנכה צה"ל, פעולות איבה וטרור; וטיפול בדיני צבא וביטחון. המשרד מתמחה בתביעות בשל פגיעות קשות שהתרחשו במסגרת הצבא.

עורך דין מומלץ לתביעה בשל תביעה למשרד הביטחון בשל פגיעות חמורות

איך מתנהלת התביעה להכרה באחוזי נכות מול משרד הביטחון?

תחילה מוגשת תביעה לאגף השיקום של משרד הביטחון שיכיר בפגיעה, כולל פגיעה נפשית (לדוגמה פוסט טראומה) כנכות כתוצאה מהשירות הצבאי. ניתן להגיש את התביעה עד שלוש שנים ממועד השחרור מהשירות, כדי להימנע מהתיישנות, אלא אם כן קיים דוח תאונה.

  • מומלץ להיעזר בעורך דין כדי להגיש את התביעה. יש להקפיד להגיש את הטופס הרלוונטי לסוג התביעה. הגשת תביעה בטופס לא רלוונטי או כשהפרטים חסרים יגרום לדחיית התביעה לאלתר.

  • לאחר שקצין התגמולים הכיר בתובעים כנכי צה"ל, התביעה תועבר לועדה רפואית, שתקבע את חומרת הפגיעה ותגזור את אחוזי הנכות של נכה צה"ל.

  • במסגרת הכרת הנכות ממשרד הביטחון, אגף השיקום יספק הטבות, הנחות ותמיכה לנפגעים ולמשפחותיהם כולל שירותים רפואיים ופסיכולוגיים. במקרים אלו יש להגיש את הטפסים הרלוונטיים לאגף השיקום.

  • במקרה הצורך ניתן לערער על החלטת קצין התגמולים שדחה את התביעה או על החלטת הוועדה הרפואית במקרה שפסקה אחוזי נכות נמוכים.

הגשת התביעה ללא עורך דין מומחה, עלולה לגרום לנפגעים ולבני משפחותיהם נזק כלכלי, רפואי ונפשי לשנים. למשרדינו ניסיון והצלחות בתביעות מורכבות כנגד משרד הביטחון.

bottom of page