top of page

תביעה לביטוח לאומי

עורך דין לתביעת ביטוח לאומי - תאונות עבודה ותאונות דרכים בעבודה

המוסד לביטוח לאומי הוא בעצם חברת הביטוח הציבורית של מדינת ישראל. אנו משלמים לביטוח לאומי חודש בחודשו, כדי שנקבל פיצוי או גימלה במקרה של נזק, תאונות עבודה או כל מיני פגיעות בתפקוד. כדי למקסם את הפיצוי במקרים מסויימים כדאי להגיש תביעה גם בערוץ המשפטי כנגד חברות הביטוח כמו לדוגמה במקרים של: תביעת נזיקין, תאונת דרכים או רשלנות רפואית.


מי הזכאים לקבל גימלה מביטוח לאומי?

  • נפגעי תאונות עבודה – פגיעה במהלך העבודה ובדרך מהעבודה הביתה ומהבית לעבודה.

  • נפגעי תאונת דרכים במסגרת העבודה – תאונת דרכים במהלך העבודה ובדרך מהבית לעבודה ומהעבודה הביתה.

  • נפגעי נכות כללית או מחלה – אנשים שמצבם הבריאותי נפגע או התדרדר.

תאונות עבודה – עורך דין לתביעה לביטוח לאומי

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שנגרמת בזמן ועקב העבודה. במסגרת תאונות עבודה נכלל גם משך הזמן מהבית לעבודה ומהעבודה בחזרה הביתה. במקרה של תאונת עבודה ניתן לתבוע את ביטוח לאומי, המוגדר כגוף המבטח.

< להבין יותר
bottom of page