top of page

פגיעות ניורולוגיות

תביעת נזיקין בשל פגיעה נוירולוגית בעמוד השדרה או במוח בשל תאונת דרכים תאונת עבודה או רשלנות רפואית

מוות בשל תאונות עבודה

בכל שנה בישראל מתים אנשים רבים מתאונות עבודה קטלניות. העובדים כבר לא בין החיים, אך משפחותיהם ה"שארים" וה"תלויים", שאיבדו את יקיריהם, זכאיות לקצבאות מהביטוח הלאומי. עובדים רבים בענף הבנייה, התעשיה והמסחר מאבדים את חייהם בתאונות עבודה, בעיקר בשל: קריסה או נפילה מגובה, שימוש בציוד לא תקין, עבודה עם כלים מסוכנים ללא הכשרה, חוסר הקפדה על כללי הביטחון והבטיחות ועוד.

עורך דין מומלץ לתביעה בשל מוות בשל תאונות עבודה

מה הפיצויים המגיעים לבני המשפחה כתוצאה מהמוות בתאונת העבודה?

משפחותיהם של הנפטרים שכירים או עצמאיים זכאיות למענק מביטוח לאומי הנקרא גמלת תלויים בתנאי שהעובד מת בתאונת עבודה (בעבודה ובדרך לעבודה ומהעבודה לביתו) או ממחלת מקצוע. המוסד לביטוח לאומי הגדיר במדוייק מי הם השארים שזכאים לפיצוי ולגמלה.


לאילו מענקים זכאים השארים?

  • מענק תלויים - מענק חד פעמי של כ-36 קצבאות המשולם לאלמן או לאלמנה בתנאים שנקבעו.

  • מענק נישואין – תשלום במקרה שהאלמן או האלמנה של הנפגע נישאו מחדש, וזכאותם לקצבה חודשית פוקעת. מענק זה משולם בשני מועדים. אלמנה שנישאה מחדש תקבל קצבת תלויים בתנאים מסויימים. הנישואים מחדש לא פוגעים בקצבת הילדים.

  • מענק בר מצווה - משולם לילדה מגיל 12 ולילד מגיל 13.

  • מענק פטירה – מענק חד פעמי הניתן לילדו של המנוח, במקרה שהנפטר קיבל קצבת תלויים.

תהליך מיצוי הזכויות מול ביטוח לאומי מחייב הגשת טופס תביעה מפורט וצירוף כל המסמכים הרפואיים להוכחת הזכאות לתביעה. זהו הליך מסובך הדורש בקיאות ברזי תקנות הביטוח הלאומי, כדי להצליח למקסם את כל הזכויות. במקביל יש לבחון תביעה אזרחית לבית המשפט.

תביעת נזיקין בשל מוות היא תביעה מורכבת ביותר, המחייבת מומחיות ספציפית בתחום. עורך דין מומלץ ומנוסה, ילחם שאתם השארים תקבלו את מקסימום הפיצוי.

bottom of page