top of page

פגיעות ניורולוגיות

תביעת נזיקין בשל פגיעה נוירולוגית בעמוד השדרה או במוח בשל תאונת דרכים תאונת עבודה או רשלנות רפואית

תאונות עבודה – עורך דין לתביעה לביטוח לאומי

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שנגרמת בזמן ועקב העבודה. במסגרת תאונות עבודה נכלל גם משך הזמן מהבית לעבודה ומהעבודה בחזרה הביתה. במקרה של תאונת עבודה ניתן לתבוע את ביטוח לאומי, המוגדר כגוף המבטח.

עורך דין מומלץ לתביעה בשל תאונות עבודה – עורך דין לתביעה לביטוח לאומי

מתי כדאי להגיש תביעה מקבילה בנוסף לביטוח לאומי, כדי להגדיל את הפיצויים?

במקרה של תאונת דרכים במסגרת העבודה ניתן גם לתבוע את ביטוח החובה כדי למקסם את הפיצוי.

  • יש מקרים שכדאי גם להגיש תביעת נזיקין נגד המעביד או נגד צד ג', בנוסף לתביעה מול ביטוח לאומי.

  • במקרה שתאונת העבודה מקנה זכויות בפוליסת הביטוח הפרטי כמו לדוגמה: תאונות אישיות, נכות מתאונה, אובדן כושר עבודה וכד' – ניתן לתבוע בנוסף את הביטוח הפרטי.

במקרים אלו מומלץ לשקול תביעה כפולה כדי למקסם את הפיצויים, חשוב לשקול את ההשלכות, כך שלא יהיה קיזוז של הגימלה מביטוח לאומי.

במקרה של תאונת עבודה, חשוב שתתייעצו עם עורך דין המנוסה בתביעות מול ביטוח לאומי ובתביעות נזיקין לסוגיהן. כך עורך דין דור ויינברג מצליח להשיג עבור הנפגעים את מקסימום הפיצוי.

bottom of page