top of page

קטיעות רגליים וידיים

תביעה בשל תאונת דרכים כתוצאה מקטיעת רגליים או קטיעת ידיים

קטיעה של רגל אחת או שתי רגליים (קטיעת גפיים תחתונות) וכן קטיעת יד אחת או שתי ידיים (קטיעת גפיים עליונות) בשל תאונת דרכים (ומכל סיבה), היא פגיעה קשה בתפקוד לכל החיים. במקרה של קטיעה בשל תאונת דרכים תוגש תביעה לביטוח לאומי ותביעת נזיקין לחברת הביטוח.

קטיעות גפיים ידיים ורגליים

  • במקרה של מוות@ מכל סיבה כולל התאבדות, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפטרים עשו את ביטוח החיים@ 

  • במקרה של פגיעה ביכולת הפרנסה, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח אובדן כושר עבודה@. 

  • במקרה של תאונת דרכים עם אוטו או אופנוע, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח החובה. 

  • במקרה של רשלנות רפואית@ בכל טיפול רפואי ובפרט בהריון ובלידה, נגיש תביעה לקופת החולים, לבית החולים או לחברת הביטוח של הצוות הרפואי.

קטיעות גפיים ידיים ורגליים

קטיעת איברים גורמת לנזק בלתי הפיך. במקרים של קטיעת גפיים, (קטיעת יד ימין, קטיעת יד שמאל, קטיעת רגל ימין קטיעת רגל שמאל), נגיש תביעה לביטוח לאומי לקבלת קצבה בשל אחוזי נכון וכן ונגיש גם תביעת נזיקין בשל תאונת דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית ומכל סיבה אחרת. תביעה מקבילה, ממקסמת את הפיצוי.

< להבין יותר
bottom of page