top of page

תביעות לחברת הביטוח

עורך דין לתביעת נזיקין כנגד חברת הביטוח

משרדינו מומחה בתביעות נזיקין בהם נגרמו נזקים רפואיים קשים מאד. התביעות מוגשות בעיקר כנגד חברות הביטוח או בתי החולים. בכל נזק ופגיעה נגיש תביעה כנגד המזיק.

תביעות לחברות הביטוח

  • במקרה של מוות מכל סיבה כולל התאבדות, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפטרים עשו את ביטוח החיים.

  • במקרה של פגיעה ביכולת הפרנסה, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח אובדן כושר עבודה.

  • במקרה של תאונת דרכים עם אוטו או אופנוע, נגיש תביעה לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח החובה.

  • במקרה של רשלנות רפואית בכל טיפול רפואי ובפרט בהריון ובלידה, נגיש תביעה לקופת החולים, לבית החולים או לחברת הביטוח של הצוות הרפואי.

איך אפשר להוציא מקסימום פיצוי מחברות הביטוח?

חברות הביטוח בעלות אינטרס מובהק לא לשלם או להפחית בתשלום לתובע (הנפגע), למרות שהמבוטח (הפוגע) שילם כל חייו לחברת הביטוח, בדיוק כדי להיות מוגן ממצבים אלו.

< להבין יותר

תביעה כנגד ביטוח חיים בשל מוות

המטרה של ביטוח חיים לבטח את בני המשפחה (המוטבים בפוליסה) במקרים שהמבוטחים עצמם ימותו חס וחלילה. תגמולי הביטוח אמורים להתקבל כביטחון לאחר שהמבוטחים כבר לא יהיו בחיים.

< להבין יותר

תביעה כנגד חברת הביטוח בשל אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה בא להגן על העובדים ועל בני משפחותיהם ממצבים של פגיעה ביכולת העבודה והפרנסה. כל פוליסת ביטוח מגדירה באופן קצת שונה את התנאים לקבל הפיצוי.
< להבין יותר

תביעה כנגד ביטוח חובה בשל תאונות דרכים

תאונות דרכים באוטו, באופנוע ובקורקינט גורמות לפגיעות חמורות מאוד ולמוות. משרדינו בראשות עורך דין ויינברג מתמחה בתביעות תאונות דרכים חמורות לדוגמה בשל המקרים הבאים: פגיעות ראש, פגיעות במוח או פגיעות בחוט השדרה, קטיעות רגליים וידיים ומוות.

< להבין יותר
bottom of page