top of page
דור ויינברג עורך דין מומחה בתביעות וביטוחים  עורך דין לתביעות ענק כנגד חברות הביטוח, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון

תביעות וביטוחים 
עורך דין לתביעות ענק כנגד חברות הביטוח, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון

משרדנו בראשות עורך דין דור ויינברג מתמחה בתביעות חמורות מול חברות הביטוח, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון. מתוך נסיון רב שנים בתביעות נזיקין חמורות, נקפיד להגיש את התביעה לגורם הרלוונטי ובמקרים מסוימים נמליץ להגיש תביעה מקבילה כנגד כמה גורמים, כדי למקסם את הפיצויים המגיעים לכם. המפתח להצלחה בתביעות נזיקין חמורות טמון בשילוב בין בקיאות משפטית בהתאם לעילת הנזק, יחד עם שילוב חוות דעת רפואיות מרופאים מומחים.

למי להגיש תביעה בכל סוג של נזק?

בכל תביעת נזיקין יש לתבוע את הגורם הביטוחי הרלוונטי ולדרוש ממנו את הפיצוי בשל הפגיעה. בהתאם לסיבת הנזק, יש לתבוע פיצוי מהביטוח הרלוונטי.

התביעה תוגש לחברת הביטוח שבה הנפטרים עשו את ביטוח החיים.

מוות מכל סיבה כולל התאבדות

התביעה תוגש לחברת הביטוח שבה הנפגעים עשו את ביטוח אובדן כושר עבודה.

פגיעה ביכולת הפרנסה

התביעה תוגש לחברת הביטוח של הפוגעים או של הנפגעים. 

תאונת דרכים עם אוטו או אופנוע או כהולכי רגל

התביעה תוגש לקופת החולים, לבית החולים, לביטוח של הצוות הרפואי.

רשלנות רפואית בכל טיפול רפואי ובפרט בהריון ובלידה.

התביעה תוגש לביטוח לאומי.

הגשת תביעה לביטוח לאומי במקביל לתביעה בבית המשפט.

תאונת עבודה כולל תאונת דרכים במסגרת העבודה

התביעה תוגש לביטוח לאומי או למשרד הביטחון.

הגשת תביעה לביטוח לאומי במקביל לתביעה בבית המשפט.

פגיעה ונכות במהלך השירות הצבאי, כולל בדרך לצבא ומהצבא הביתה.

תביעת נזיקין בשל פגיעות קשות מוגשת במקרים הבאים: מוות מכל סיבה כולל התאבדות; פגיעה ביכולת הפרנסה; תאונת דרכים עם אוטו או אופנוע או כהולכי רגל; רשלנות רפואית בכל טיפול רפואי ובפרט בהריון ובלידה. בפגיעות חמורות אלו התביעה מוגשת כנגד חברת ביטוח פרטי וכנגד בית-החולים.

תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי מוגשת במצבים של: תאונת עבודה במהלך העבודה בדרך לעבודה ובחזרה; תאונת דרכים בעבודה בדרך לעבודה ובחזרה הביתה; ופגיעות בתפקוד בשל פגיעה בריאותית או בשל מחלה והתדרדרות במצב הרפואי. התביעה תוגש למחלקה הרלוונטית בביטוח לאומי.

תביעה למשה"בט, קצין תגמולים מוגשת בשל פגיעה במהלך השירות הצבאי ובדרך לצבא ומהצבא לבית. התביעה כנגד משרד הביטחון מוגשת במקרים של: פציעה קשה, פגיעה קשה, חבלה חמורה, מחלה קשה, נכות, תאונת דרכים במהלך השירות הצבאי במסגרת שירות סדיר, מילואים או קבע.

bottom of page